Herkese Merhabalar,

Habitat Derneği ve Samsung Türkiye katkılarıya düzenlenen Bilişim Mucitleri Projesi’nde aldığımız android eğitimlerinden sonra kendi vereceğimiz eğitimlere bir ön hazırlık olması açısından Java ve Android dünyasına yazacağım yazılarla ufak bir giriş yapacağız. Eğitimi merak edenler için 1 hafta boyunca yazdığım yazılarıma buradan ulaşabilirsiniz. Hedeflediğim kitle daha önce başka bir dilde programlama tecrübesi olan, en azından temel kavramları bilenler olacak.

Şimdi dilerseniz bir giriş yapalım.

İlk olarak aşağıda açıklayacağım şeyler için yorum satırı nasıl konulur onu göstermek istiyorum.

Tek satır yorumlar için //, çok satır yorumlar için /* yorumlar buraya */ ifadelerini kullanıyoruz.

//Tek satır yorum

/* çok 
 satır 
yorum */

1)Değişken Tanımlama

Java’da şu değişken tipleri mevcut :

 • int
 • byte
 • short
 • long
 • float
 • double
 • boolean
 • char
 • String

Bu değişkenleri tanımlarken de şu şekilde tanımlıyoruz:

int x;
int x = 9;
String ad = “Volkan”;

 

2)Aritmetik Operatörler

Her dilde olduğu gibi Java’da da aritmetik işlemlerimiz için operatörler mevcut.

 • + (toplama)
 • – (çıkarma)
 • * (çarpma)
 • / (bölme)
 • % (mod alma)
 • ++ (1 artırma)
 • — (1 azaltma)

(iki adet eksi var burada, bir tane çizgi gibi duruyor yanlış anlaşılmasın.)

 

Kullanımı yine diğer dillerdeki ile benzer :

int sayi1 = 3;
int sayi2 = 6;
int toplam = a + b;
int fark = a – b;
int carpim = a * b;
double bolum = a / b; //bölümün tam sayı olmama ihtimaline
//karşı değişkenimi double olarak tanımladım.
int kalan = a % b;
sayi1++; //sayi1 4 oldu

3)Mantıksal Operatörler

Uygulamamızda eşittir, eşit değildir, büyüktür, küçüktür gibi karşılaştırmalarda kullandığımız operatörlerimiz de şöyle :

 • ==
 • !=
 • >
 • <
 • >=
 • <=

 

4)Kontrol Yapıları

 • if – else yapısı
 • switch yapısı

 

4.1)if – else Yapısı : Bildiğimiz klasik if döngüsü, değer kontrolleri için kullanıyoruz. Tek başına sadece if kullanabildiğimiz gibi, daha fazla if ve en sonunda sağlanmayan şartlarda yapılmasını istediğimiz komutlar için else kullanabiliriz.

if(a == 0 ) {
}

if(a == 1){ // a değişkeni 1 ise
a++;    // 1 artırıyoruz
} else if (a == 2){ // 1 değil de 2 ise
a--;        //1 azaltıyoruz
} else{    //Hiç biri değilse
a = 0;    // 0 yapıyoruz
};

4.2) switch Yapısı : If yapısından daha az esnekliğe sahip olmakla birlikte hem kod okunabilirliği hem de hız açısından daha avantajlıdır. Belirlediğimiz bir değişkenin değerlerini kontrol ederek işlem yapar.

public class SwitchDemo {
  public static void main(String[] args) {

    int month = 8; //month adında bir değişken oluşturup 8 değeri verdik
    String monthString; //bu değişken de ayın ismini tutuyor.
    switch (month) { //switch yapısı month değişkenimize göre kontrolleri yapıyor
             // ve belirlediğimiz işlemleri yapıyor. month değişkeni burada
             //8 olduğu için uygulamamız case 8 bölümüne atlıyor.
      case 1: monthString = "Ocak"; 
           break;
      case 2: monthString = "Şubat";
           break;
      case 3: monthString = "Mart";
           break;
      case 4: monthString = "Nisan";
           break;
      case 5: monthString = "Mayıs";
           break;
      case 6: monthString = "Haziran";
           break;
      case 7: monthString = "Temmuz";
           break;
      case 8: monthString = "Ağustos"; // monthstring değişkenimize august atıyoruz
           break;        //switch döngüsünden çıkmak için break koymak zorundayız
                       //yoksa uygulamamız case 9'a geçip devam eder.
      case 9: monthString = "Eylül";
           break;
      case 10: monthString = "Ekim";
           break;
      case 11: monthString = "Kasım";
           break;
      case 12: monthString = "Aralık";
           break;
      default: monthString = "Bilinmeyen Ay"; // Girilen değer farklı ise varsayılan olarak
           break;             //Bilinmeyen Ay ifadesini atıyoruz.
    }
    System.out.println(monthString); //Konsola yukarda verdiğimiz ay String'ini yazdırıyoruz.
  }
}